Połączenie z serwerem VPS Linux po przez ssh.

SSH jest standardem protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w sieciach komputerowych TCP/IP. SSH zapewnia szyfrowanie oraz umożliwia rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów. Wykorzystując proste darmowe oprogramowanie putty, można wykorzystać możliwości powłoki do administracji serwerem. Poniżej  zaprezentowane informacje, w jaki sposób zainicjować połączenie ssh za pomocą programu putty.

Uruchamiamy putty.exe , pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać poprawny adres ip serwera vps . Po wciśnięciu przycisku open, zostanie zainicjowane połączenie.


W oknie konsoli ssh w pierwszej kolejności proszę podać nazwę użytkownika (root posiada pełen dostęp do usługi ) oraz prawidłowe hasło.

Po zalogowaniu się w wierszu poleceń, może wykonywać dowolne programy np. mc (umożliwia wyświetlenie w formie graficznej struktury katalogów oraz zmiany uprawnień do katalogów edycja plików itp.)