Windows update i VPS

Mechanizm aktualizacji Windows na serwerach wirtualnych (VPS) jest dokonywany na całym komputerze (na którym uruchamiane są VPS) a nie na pojedynczej usłudze. Takie rozwiązanie podyktowane jest dbałością o oszczędność dostępnej powierzchni na VPS"ach. Aktualizacje nie są dokonywane zaraz po udostępnieniu ich przez Microsoft, ale dopiero po sprawdzeniu ich prawidłowego funkcjonowania przez nasz dział techniczny.

Samodzielna aktualizacja systemu nie jest jest wykluczona jednak nie polecamy dokonywać jej we własnym zakresie. W ramach tej procedury aktualizacje wgrywane są bezpośrednio na VPS"a co oczywiście ogranicza dostępną  powierzchnie. Nie zalecamy tej operacji również ze względu na bezpieczeństwo danych oraz możliwe problemy ze stabilnością działania usługi.