Błąd 0x8004060C

Dostarczenie poczty do skrzynki odbiorczej zatrzymuje się. Pojawia się komunikat o błędzie:

Zadanie "Microsoft Exchange Server — Odbieranie" zgłosiło błąd (0x8004060C): "Nieznany błąd. 0x8004060C"

Co jest przyczyną?

Powyższy błąd wskazuje na brak możliwości dostarczenia pliku z powodu przepełnienia pliku .pst. Wynika on z wprowadzonego w programie Outlook 2002 ograniczenia rozmiaru plików folderu osobistego i folderu offline. 

Co należy zrobić?

Problem powinno rozwiązać zainstalowanie Service Pack"a 2 (Windows XP)