Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express

Poniżej przedstawiamy sposób skonfigurowania programu Outlook Express dla usług z działu webhosting (E-mail, Easy, Advanced, Professional, a także starszych usług jak Pidi+mail, Dynamic, Normal).

1. Z górnej listwy wybieramy Narzędzia -> Konta.2. Następnie Dodaj -> Poczta.3. Konfigurujemy pole Od.4. Wprowadzamy adres e-mail.5. Wpisujemy nazwy serwerów POP3 lub IMAP oraz SMTP. Na poniższym obrazku podane są nazwy serwerów poczty jakie obowiązują dla usług z działu webhosting.

Prawidłowe wartości nazw serwerów i portów to:
pop3.forpsi.com, port 110
smtp.forpsi.com, port 587
imap.forpsi.com, port 143
6. W polu Nazwa konta wpisujemy cały adres mailowy, a następnie hasło.
Następnie należy zaznaczyć opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelnienia hasła i zatwierdzamy zmiany.