Crontab polecenia

Wykorzystując możliwości serwera linux (VPS) można w łatwy sposób zaplanować okresowe uruchomienie wybranych aplikacji za pomocą programu Cron. Wykorzystując (tabele) crontab można edytować oraz podejrzeć harmonogram. Wszystkie niezbędne polecenia do zdefiniowania nowego planu wydaje się z lini poleceń. Program crontab wywoływany z linii poleceń z opcją -l wyświetla aktualną tabelę użytkownika. Opcja -r usuwa ją, a -e pozwala na jej edycję.

Żeby zgłosić crownowi nasze zlecenie, należy uruchomić komendę:

crontab <nazwa pliku konfiguracyjnego>

oraz dopisać nową linie do istniejącej tabeli (crontab -e ) lub stworzyć nowy plik konfiguracyjny:

 Załóżmy, że chcemy wykonać program w Perlu, autoclose.cgi, codziennie o północy.
Dodatkowo  ścieżkę do skryptu jest / home / www / yourdirectory / cgi-bin.
wówczas w pliku contab należy umieścić następująca nową linie:

 0 0 * * * / home / www / yourdirectory / cgi-bin / autoclose.cgi

Wykonaj o północy, każdy  miesiąc, co  roku, w każdy dzień tygodnia.