Konfiguracja programu pocztowego systemu Vista

Poniżej przedstawiamy sposób skonfigurowania programu pocztowego systemu Windows Vista dla usług z działu webhosting (E-mail, Easy, Advanced, Professional, a także starszych usług jak Pidi+mail, Dynamic, Normal).

1. Po otwarciu programu pocztowego, wybieramy z górnego paska Narzędzia -> Konta.

2. Po wybraniu opcji Dodaj, pojawi nam się okno, w którym zaznaczamy Konto e-mail i klikamy Dalej.3. Następnie pojawi się okno, w którym określamy nazwę jaka będzie się pojawiać w miejscu Od.4. W kolejnym kroku wpisujemy swój adres mailowy.5. Wybieramy rodzaj używanego protokołu POP3/IMAP i wpisujemy adresy serwerów pocztowych.
Nazwy serwerów znajdują się na poniższym obrazku. Zaznaczamy opcję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.6. Następnie wprowadzamy nazwę użytkownika (cały adres mailowy) i hasło do konta pocztowego.7. Po zatwierdzeniu pojawi nam się okno informujące o dodaniu konta pocztowego. W tym momencie możemy wybrać czy program ma od razu pobrać pocztę z serwera. Klikamy Zakończ.