Jak administrować bazą danych - Webhostig ?

Administracja bazą danych odbywa się z poziomu Panelu Klienta Forpsi. Po zalogowaniu się na stronie można przejść do menu głównego znajdującego się po lewej stronie i wybrać odpowiednią pozycje w zależności od tego jakiego typu bazę posiadamy. Istnieją dwie możliwości: 

MYSQL

MSSQL

PostgreSQL

Po kliknięciu na link zostaniemy przekierowani do strony logowania. Wówczas należy podać użytkownika bazy oraz poprawne hasło. W przypadku MSSQL należy także wybrać nazwę serwera z listy.