Limit wielkości pojedynczej wiadomości w usługach hostingowych

Dla wszystkich usług z klasy hosting (E-mail, Easy, Advanced, Professional) obowiązują te same limity wielkości pojedynczej wiadomości:
- w przypadku poczty odbieranej, maksymalna wielkość wiadomości nie może przekraczać 100 MB
- w przypadku poczty wysyłanej nie ma limitu wielkości wiadomości.