Gdzie znajdują się informacje o płatnościach i fakturach?

Informacje o zbliżających się płatnościach znajdują się w Panelu Klienta Forpsi. Za pośrednictwem tej strony można również pobrać i wydrukować faktury proforma oraz faktury VAT. 

Po zalogowaniu się do panelu należy kliknąć w zakładkę Dokumenty. Wszystkie faktury (opłacone i nieopłacone) będą widoczne w tym oknie. Jeśli faktura jest nieopłacona widnieje na czerwono, opłacone faktury są oznaczone na niebiesko. Po prawej stronie w kolumnie Płatności online można dokonać płatności szybkim przelewem internetowym.