Dodatkowe konto FTP dla usług hostingowych

W przypadku gdy istnieje potrzeba utworzenia dodatkowego konta FTP w usłudze hostingowej wystarczy złożyć zamówienie. Prosimy o wysłanie zautoryzowanego maila za pomocą formularza kontaktowego na stronie. W mailu prosimy podać nazwę katalogu, do którego będzie podpięte nowe konto FTP. Może to być już istniejący katalog lub nowo stworzony.
Cena dodatkowego konta FTP to koszt 13 zł netto miesięcznie. Po wystawieniu faktury pro forma i jej opłaceniu dodatkowa usługa zostanie aktywowana.

Dodatkowe konto FTP ma dostęp tylko do określonego katalogu i nie ma możliwości wglądu w inne katalogi. Główne konto FTP ma wgląd w katalog dodatkowego konta FTP.

Add Feedback