Dodatkowe konto FTP dla usług hostingowych

W przypadku gdy istnieje potrzeba utworzenia dodatkowego konta FTP w usłudze hostingowej wystarczy złożyć zamówienie. Prosimy o wysłanie zautoryzowanego maila za pomocą formularza kontaktowego na stronie. W mailu prosimy podać nazwę katalogu, do którego będzie podpięte nowe konto FTP. Może to być już istniejący katalog lub nowo stworzony.
Cena dodatkowego konta FTP to koszt 8 zł netto miesięcznie. Po wystawieniu faktury pro forma i jej opłaceniu dodatkowa usługa zostanie aktywowana.

Dodatkowe konto FTP ma dostęp tylko do określonego katalogu i nie ma możliwości wglądu w inne katalogi. Główne konto FTP ma wgląd w katalog dodatkowego konta FTP.