Test strony www przed przekierowaniem domeny.

W celu podejrzenia strony www opublikowanej na serwerze z pominięciem serwerów dns.

Należy edytować plik hosts, poniżej przykład lokalizacji pliku dla systemu linux i windows.

 1. Linux - /etc/hosts
 2. Windows - C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

W nowej linii, proszę dodać adres IP serwera  na którym znajduje się strona oraz nazwę domeny, pod którą dana strona ma być w przyszłości dostępna .

Przykład:

81.2.194.136  twojadomena.pl

W celu ustalenia numeru ip usługi można kontaktować się z biurem obsługi klienta .
Zapytania proszę wysyłać z poziomu strony.