Cesja domeny - zmiana właściciela domeny

Aby przekazać prawa do domeny (dokonać cesji) należy zalogować się na swoje konto w Panelu Klienta Forpsi, do którego przypisana jest ta domena i przejść do działu Domeny, a następnie kliknąć link Cesja domeny.


W formularzu należy uzupełnić dane podmiotów uczestniczących w cesji. Dane właściciela domeny można też uzupełnić klikając w odpowiedni przycisk.


Jeśli nowym właścicielem domeny jest podmiot, który ma osobne konto klienta wybieramy "spoza konta". Jeśli dane są na naszym koncie klienta można je uzupełnić automatycznie jak powyżej wybierając w "ramach konta".
Niezbędne jest podanie ID kontaktu, które widnieje w naszym systemie. Każdy kontakt dodany do panelu klienta ma przypisany swój ID. Następnie klikamy Generuj wniosek.


Po wypełnieniu formularza i wygenerowaniu pliku pdf, dokument należy podpisać przez obydwie strony umowy (podmiot zrzekający się prawa do domeny i podmiot przejmujący prawa do domeny. W przypadku gdy firma posiada pieczątkę należy także  opieczętować dokument). Taki dokument cesji należy zeskanować i przesłać formie elektronicznej na adres biuro@forpsi.pl lub wysłać do nas tradycyjną pocztą na adres:

AlphaNet Sp. z o.o.
41-214 Sosnowiec
ul. Małobądzka 4a

Osoba przejmująca domenę powinna zarejestrować się w naszym systemie. Można to zrobić tutaj. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku domena zostanie przeniesiona na konto nowego abonenta, jak również zostaną zaktualizowane dane w bazie WHOIS.

Uwaga! jeśli chcesz przekazać prawa do więcej niż jednej domeny, stosowny dokument musi zostać wygenerowany dla każdej domeny z osobna.