Nslookup

Polecenie to może być użyte w systemie Windows jak i Linux do wyszukiwania szczegółowych informacji odnoszących się do serwerów DNS włączając adres IP poszczególnych komputerów, nazwę domeny, czy aliasy jakie posiada. Nazwa oznacza z angielskiego "name server lookup".

Narzędzie jest bardzo użyteczne można np. odpytać wybrany serwer dns  i sprawdzić w ten sposób czy interesująca nas domena została dopisana do konfiguracji.

Przykład zastosowania: