webftp

Webftp: interfejs przygotowany, by umożliwić transfer plików na serwer www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (klient ftp lub gdy połączenie bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji ftp nie jest możliwe). Aplikacje sieci web jest dostępna na stronie:


Aby połączenie mogło być zrealizowane, należy podać poprawną nazwę serwera lub jego numer IP oraz login i hasło.