Jak zrobić backup danych?

W celu zrobienia backup"u danych należy w menu wejść w zakładkę Maitenance.
System robi kopię wszystkich plików serwera.

  • New Backup - twotrzymy nową kopię
  • Renew Backup - "odświeżenie" kopii bezpieczeństwa
  • Restore VPS - przywracanie danych z wybranej kopii
  • Remove Backups - kasacja backupu

Aby przywrócić dane wchodzimy w Restore VPS. System zapyta czy na pewno jesteśmy pewni. Jeżeli tak klikamy w restore.

UWAGA - w serwerach typu Basic jest możliwe wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa. W celu jej aktualizacji należy wykasować wcześniejszą (Remove Backup). W przypadku serwerów Profi jest możliwe wykonanie 3 kopii.