RDP

Remote Desktop Protocol - protokół umożliwiający komunikację z usługą Terminala Graficznego Windows. Protokół ten jest wykorzystywany w Zdalnym Pulpicie Windows.