Po zalogowaniu do systemu z lewej strony jest dostępne menu. Jest ono podzielone na 4 grupy (zdj. pon.):

 • VPS Management
 • VPS Services
 • Logs
 • Others

 

VPS Management
W tej zakładce mogą znajdować się następujące opcje (zależnie od wersji)

 • Start/Stop - zatrzymanie bądź zrestartowanie serwera.
 • Change Password - zmiana hasła konta root/administrator
 • File Manager - podstawowe operacje na katalogach i plikach
 • Maintenance - zarządzanie backup"ami danych
 • Resources - podgląd wykorzystania zasobów sprzętowych serwera

VPS Services
Tutaj można zarządzać zadaniami wykonywanymi przez serwer.

 • System Services - otwiera listę uruchomionych usług wewnątrz serwera z możliwością kontroli ich zachowania
 • System Processes - otwiera listę procesów wewnątrz VPS
 • Firewall - konfiguracja ustawień zapory
 • Remote Desktop - otwiera połączenie serwera poprzez RDP
 • SSH Connection - okno terminalu połączenia za pomocą SSH
 • Plesk Control Panel - logowanie do panelu Plesk

Logs
Logi serwera 

 • Status Changes - możliwość sprawdzenia statusu serwera.
 • QoS Alerts - informacje o możliwym przekroczeniu nalożonych limitów zasobów sprzętowych
 • Action Log - wykaz działań jakie były wykonane na VZPP
 • Traffic Log - statystyki ruchu

Others

 • Help - pomoc
 • Configure - podstawowa konfiguracja Power Panel (wygląd, odświeżanie, e-mail kontaktowy)
 • Sign Out - wylogowanie