Logowanie do panelu

Po złożeniu zamówienia na serwer VPS i jego opłaceniu zostaje wysłana informacja o parametrach logowania do serwera. Logujemy się przez https://przydzielony_adres_IP:port
W przypadku Power Panel logowanie następuje poprzez port 4643

Istnieją dwa sposoby logowania do panelu:

  • wprowadź dane logowania administratora: nazwa użytkownika (root w przypadku serwera opartego na systemie Linux bądź administrator w przypadku serwera opartego system Windows) oraz otrzymane od nas hasło
  • do Power Panel uda się zalogować na login i hasło z Plesk - tylko w przypadku jeżeli nastąpiła jego wcześniejsza rejestracja.