Protokoły pocztowe. Jaki wybrać?

Decyzja o wyborze protokołu odczytu poczty internetowej (POP3 lub IMAP) jest dość istotna, ponieważ każdy z tych protokołów działa odmiennie i posiada odmienne cechy funkcjonalne. Należy również pamiętać, że wymagają one innej konfiguracji programu pocztowego.

Zasada działania POP3.
Po zalogowaniu do serwera następuje przeniesienie wiadomości ze skrzynki pocztowej do folderu (folderów) na komputerze lokalnym, z którego następuje połączenie. Następnie pobrane wiadomości oznaczane są jako odczytane i w zależności od konfiguracji programu pocztowego pozostają na serwerze (opcja nie zalecana) bądź są z niego kasowane.
Po pobraniu wiadomości możemy je odczytać i napisać odpowiedź bez konieczności utrzymywania połączenia z serwerem. Dopiero samo wysłanie wiadomości będzie powiązane z koniecznością nawiązania połączenia. 

Nie zaleca się przetrzymywania wiadomości na serwerze przy korzystaniu z POP3, gdyż należy pamiętać, że pojemność skrzynki jest ograniczona a jej zapełnienie uniemożliwi dostarczenie nowych wiadomości.
Przy użyciu tego protokołu po stronie serwera tworzony jest jeden folder - IMAP umożliwia tworzenie większej ilości folderów. 
Z racji dużego zapotrzebowania na przepustowość łącza nie zalecamy korzystania z tego protokołu poprzez sieć komórkową bądź publicznie dostępną sieć WI-FI.

Problemy mogą występować z odebraniem wiadomości z bardzo dużym załącznikiem. Może się wtedy okazać, że operacja pobierania wiadomości nie może zostać zakończona lub trwa zbyt długo.
Jeżeli transmisja zostanie przerwana to wiadomość nie zostanie oznaczona jako przeczytana i przy kolejnym połączeniu będzie pobierana ponownie.

Zalety:Wady:
 • wiadomości po pobraniu dostępne off-line
 • poczta nie zajmuje miejsca na serwerze
 • nie wymaga połączenia z serwerem aby odczytać pobraną wiadomość

 • wiadomość można skasować dopiero po odebraniu
 • obsługa jednego folderu na serwerze pocztowym

Protokół ten jest zalecany w chwili gdy korzystamy do odbioru poczty z jednego komputera i nie zamierzamy przetrzymywać wiadomości na serwerze.

Protokół IMAP
Jest bardziej rozbudowany od protokołu POP3. Nie przenosi całej zawartości skrzynki pocztowej na komputer lokalny tylko pobierane są tytuły nowych wiadomości. Zawartość łącznie z załącznikami pobierana jest na żądanie użytkownika.
Istnieje możliwość kasowania listów z serwera bez uprzedniego pobrania ich na komputer lokalny.

Zalety:Wady:
 • działa bezpośrednio na wiadomościach po stronie serwera pocztowego
 • możliwość zarządzania pocztą (wiele folderów, możliwość przenoszenia wiadomości)
 • pobiera tylko nagłówki wiadomości (całość pobierana na żądanie)
 • cała skrzynka dostępna z każdego komputera podłączonego do sieci
 • wiadomości zostają na serwerze do chwili ich samodzielnego usunięcia
 • wielokrotne pobieranie tych samych wiadomości.


Zalecany w chwili gdy chcemy mieć dostęp do wszystkich wiadomości z różnych komputerów oraz gdy do połączenia korzystamy z operatora komórkowego.