Restart serwera

W menu po lewej stronie (1) w Power Panel znajdują się przyciski restartu serwera (2) - Restart VPS / Stop VPS / Fast Stop VPS.
Fast Stop VPS (nie dotyczy serwerów z systemem Windows) powinien być stosowany tylko w nagłych przypadkach - np. ryzyko uszkodzenia serwera. System jest wyłączony niemal natychmiast - czeka na prawidłowe zakończenie wszystkich uruchomionych procesów.