Auto-odpowiedź / Autoresponder

Konfigurację kont pocztowych dokonujemy po zalogowaniu się na http://webmail.forpsi.com.

Po zalogowaniu się należy wejść w Opcje -> Przekazuj/Auto-odpowiedź, następnie zaznaczyć ustawianie automatycznej odpowiedzi. Na koniec należy potwierdzić operację przyciskiem ok.