Auto-odpowiedź / Autoresponder

Konfiguracji kont pocztowych dokonujemy po zalogowaniu się na skrzynkę mailową na stronie http://webmail.forpsi.com.

Po zalogowaniu należy wejść w Ustawienia -> Przekazywanie i Auto-odpowiedź, a następnie uruchomić opcję Automatyczna odpowiedź.

  • Aktywuj automatyczną odpowiedź do: - opcja pozwala ustawić datę (włącznie z wybranym dniem), do której mają być przesyłane automatyczne odpowiedzi na wiadomości przychodzące. Opcja poniżej pozwala ustawić maksymalną liczbę wiadomości wysyłaną do tego samego nadawcy w określonym przedziale czasowym.

  • Wiadomość - w tym polu należy wprowadzić naszą wiadomość dla automatycznych odpowiedzi.

  • Opcja Wykorzystaj inną odpowiedź dla nadawców spoza (nazwa domeny) pozwala na ustawienie innej wiadomości zwrotnej dla kont spoza naszej domeny.

Wykonane zmiany należy zatwierdzić za pomocą przycisku OK.