Jak uzyskać więcej informacji na temat serwera www

Na usłudze VPS domyślnie zainstalowany jest serwer Apache w wersji 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat zainstalowanych modułów lub możliwych przyczyn przeciążenia serwera, możesz skorzystać z zainstalowanych modułów Apache: mod_status i mod_info. Aby aktywować działanie tych modułów należy dokonać kilku bardzo prostych kroków:

1. Wyedytować plik /etc/httpd/conf/httpd.conf i odkomentować (tzn. usunąć na początku wiersza znak "#") wiersze:

  ExtendedStatus On
  <Location /server-status>
    SetHandler server-status
    Order deny,allo
    Deny from all
    Allow from .example.com
  </Location>
  <Location /server-info>
    SetHandler server-info
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from .example.com
  </Location>

OSTRZEŻENIE: Dyrektywy „Allow from” pozwalają na ograniczenie dostępu do określonego adresu IP.

Dyrektywa powinna więc wyglądać tak:

Allow from 127.0.0.1

Oczywiście, wykorzystanie 127.0.0.1 najlepiej zastąpić własnym adresem IP. 

2. Przeładowanie konfiguracji Apache:

- poprzez PowerPanel: Usługi> Apache

- jeśli jesteś zalogowany przez SSH: /etc/init.d/httpd restart

3. Dostęp do informacji jest pod adresem

http://adres_ip/server-info/

http://adres_ip/server-status/

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek zmian skopiuj oryginalny plik do kopii zapasowej. Pozwala to na powrót do podstawowej konfiguracji w przypadku gdy po zmianach serwer Apache nie uruchamia się. Do edycji plików po zalogowaniu się poprzez ssh polecamy edytor VIM lub Midnight Commander.