Zmiana zakresu usługi

Zmiany zakresu usługi można dokonać w każdym momencie trwania abonamentu. W tym celu należy przesłać do nas autoryzowaną prośbę z poziomu Panel Klienta Forpsi . Poniżej na zdjęciu widoczny przycisk "Wsparcie"
W mailu lub w zgłoszeniu  proszę podać domenę główną obecnej usługi i nazwę usługi, na którą ma być dokonana zmiana (proszę określić też system operacyjny).
Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiana jest faktura pro forma na zmianę zakresu usługi (wysokość kwoty na fakturze pro forma zależna jest od momentu zgłoszenia zmiany zakresu usługi, jak i od rodzaju wybranej usługi). Po jej opłaceniu, zmiany są wprowadzane. O zakończeniu procedury zostają Państwo poinformowani drogą mailową.