Jak dodać alias (-y) domenowy (-e)

W momencie kiedy istnieje potrzeba dodania do serwera drugiej (lub kolejnej) domeny jako aliasu można to zrobić samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego usługi. W przypadku serwera Normal jest to usługa darmowa, w przypadku innych usług (z klasy hosting) jest to usługa płatna.

Alias domenowy dodaje się z panelu administracyjnego. Po zalogowaniu wybieramy opcję "hosting" (obrazek poniżej)


Z listy wybieramy serwer, do którego chcemy dodać alias domenowy. Otworzy nam się okno ze szczegółami wybranej usługi, wybieramy zakładkę "aliasy" (1)W tej zakładce możemy dodać aliasy. Wpisujemy nazwę domeny (1) i określamy czy domena ma być w konfiguracji www, poczty lub w obydwóch. Po czym klikamy dodaj (2) domena pojawi nam się poniżej. Zatwierdzamy zmiany (3) i zapisujemy ustawienia (4). Zalecamy wprowadzenie pełnej nazwy domeny bez podawania np.: www., dodanie przedrostka może wpłynąć niekorzystnie na prawidłowe działanie aliasu domeny. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta (biuro@forpsi.pl).W przypadku serwerów innych jak Normal, wystawi się faktura pro forma za usługę dodatkowych aliasów. Po jej opłaceniu konfiguracja zostanie wprowadzona.