Gigamail

Jest to usługa umożliwiająca powiększenie standardowej powierzchni skrzynki e-mail o 1GB.

Usługę można zamówić w panelu administracyjnym, po zalogowaniu się na stronie https://admin.forpsi.pl/
 - kliknij hosting (ikona z kulą ziemską)
 - wybierz domenę dla której chcesz zamówić usługę
 - w nowym oknie wybierz zakładkę e-mail
 - kliknij na [zamów dodatkowe usługi (e-mail)]
 - w tabelce Usługi e-mail zaznacz, zamów usługę Gigamail (dodatkowa powierzchnia na pocztę o rozmiarze 1GB)
 - rozdysponuj dodatkową powierzchnię pomiędzy poszczególne skrzynki pocztowe usługi
 - kliknij dalej
 - zostanie wygenerowana faktura za usługę, po jej opłaceniu usługa zostanie aktywowana.
 
 Więcej szczegółów znajdziesz w artykule GigaMail - zarządzanie usługą