Zmiana danych do faktur VAT po wystawieniu pro formy

W przypadku, gdy dane użytkownika są błędne, bądź zaistniała konieczność ich zmiany, należy zalogować się do Panelu Klienta Forpsi, a następnie przejść do zakładki Kontakty.

Jeśli zmiana dotyczy jedynie nowego adresu zamieszkania/siedziby firmy lub e-maila, wystarczy wybrać kontakt z listy i wprowadzić nowe dane. Następnie należy zapisać zmiany.

Jeśli natomiast zmianie uległa nazwa firmy, niezbędne będzie dodanie nowego kontaktu, a następnie przypisanie go do danej usługi w jej szczegółach (główny kontakt, kontakt płatnika). "Stary" kontakt może zostać usunięty przez nasze biuro obsługi, jeśli nie są do niego przypisane żadne usługi.


Uwaga!
Po zmianie danych prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta (biuro@forpsi.pl) w celu wygenerowania nowego dokumentu.