Błąd 0x800CCC19

Błąd wyświetlony przez program pocztowy:

0x800CCC19

Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekro- czenie limitu czasu.
Temat "...", Konto: "....", Serwer: "............", Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC19.

Co należy zrobić?

Tego typu błąd występuje najczęsciej podczas próby wysłania dużego załącznika. W przypadku gdy jest zainstalowany program antywirusowy, należy wyłączyć skanowanie poczty wychodzącej i ponownie spróbować wysłać wiadomość. Przyczyną takiego zachowania jest fakt iż wiadomość z dużym załącznikiem może być skanowana długo i przekroczy limit czasu serwera (Outlook Express standardowo ma ustawioną tą wartość na 1 minutę).
Drugą przyczyną może być problem z połączeniem - niestabilnie działające łącze internetowe.