Błąd 0x8004210A

Błąd wyświetlony przez program pocztowy:

0x8004210A

Wysyłanie i odbieranie" zgłosiło błąd (0x8004210A) : "Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).

Co należy zrobić?

Ten błąd najczęściej jest powodowany przez oprogramowanie antywisrusowe na Państwa komputerze. W celu sprawdzenia należy chwilowo wyłączyć system antywirusowy