Test POP3 za pomocą programu telnet

W przypadku występowania problemów, można połączyć się z usługą POP3 za pomocą programu telnet i zweryfikować czy da się zalogować na skrzynkę. Pozwala to wykluczyć problem z klientem pocztowym.

UWAGA! Ze względu na to, że najczęstszą przyczyną problemów są programy antywirusowe i firewalle, najlepiej na czas testów wyłączyć to oprogramowanie.

Aby przetestować działanie, należy wpierw uruchomić program telnet (opis w osobnym artykule) a następnie wydać polecenie "open pop3.mojadomena.pl 110" (lub open pop3.forpsi.com 110)po naciśnięciu ENTER należy zalogować się podając login i hasło, tak jak zostało to przedstawione na poniższym obrazku (login i hasło oczywiście powinny być Państwa)
UWAGA! jeśli w pierwszej linii nie pojawi się napis
+OK <dowolnynumer@psi3>
(zamiast psi3 może być psi1, psi2...)

to oznacza, że nie połączyli się Państwo z naszym serwerem. Problem leży najprawdopodobniej po stronie Państwa komputera lub złej konfiguracji domeny. Również programy antywirusowe mogą wpływać na to co pokazuje się na ekranie, dlatego testy prosimy przeprowadzać przy wyłączonym oprogramowaniu tego typu.