Jak korzystać z programu telnet

Telenet jest programem dostarczanym w standardowej instalacji systemu (Windows, Linux...) i służy to łączenia się ze zdalnym komputerem za pośrednictwem protokołu TCP/IP. W przeciwieństwie do klientów graficznych, pozwala zobaczyć jaka jest odpowiedź komputera, z którym się łączymy i zdiagnozować potencjalny problem. My będziemy go używać do testowania poprawności działania usług POP3 (pobieranie poczty), SMTP (wysyłanie poczty) oraz FTP (transmisja plików z/na serwer).

W systemie Windows korzystać z telneta można w oknie linii poleceń. Aby ją uruchomić w systemie Windows XP, należy kliknąć na przycisk "Start", następnie wybrać "Uruchom", w okienku wpisać "cmd" oraz klinkąć na "OK".W tym oknie można wydawać polecenie telnet w celu nawiązania połączenia ze zdalnym komputerem.

UWAGA: Niektóre zastosowania programu Telnet wymagają włączenia lokalnego echa, tak aby pokazywały się wydawane polecenia. Aby to zrobić należy po uruchomieniu z linii poleceń programu telnet wydać polecenie "set localecho". Efekt powinien być taki jak na poniższym obrazku:W systemie Linux można użyć dowolnego programu terminala - xterm, konsole itp.

Za pomocą tego narzędzia można testować usługi POP3, SMTP oraz FTP. Szczegóły znajdują się w dalszych, bardziej szczegółowych artykułach.