Co to jest monitoring ICMP?

ICMP (Internet Control Messages Protocol) protokół internetowych wiadomości kontrolnych.
Jest związany z protokołem IP dostarczając nieobecnej w nim funkcji informowania o błędach.
Pozwala on wysyłać pakiety kontrolne służące do ustalenia obecnego stanu serwera.
W przypadku braku odpowiedzi klient jest informowany o zaistniałym problemie na wskazany podczas zamawiania serwera adres e-mail.