500 Internal Server Error

Jeśli po wpisaniu adresu zamiast strony wyświetla się komunikat:

Internal Server Error

Please contact the server administrator,
admin@forpsi.com and inform them of the time the error occurred,
and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


1. Najbardziej prawdopodobne jest, że w pliku .htaccess umieszczone są nieprawidłowe dyrektywy. Wszelkie zmiany konfiguracyjne muszą być przeprowadzane przez administratora, a przez .htaccess można ustawić jedynie autoryzację dostępu do zasobu. Linie typu php_admin_flag i podobne, spowodują wyświetlenie powyższego komunikatu o błędzie.

Rozwiązać ten problem można poprzez usunięcie pliku .htacces lub usunięcie z niego tylko niedozwolonych dyrektyw.

2. Jeśli problem dotyczy usługi DYNAMIChosting Linux, proszę skontrolować prawa do skryptu. Jeśli są ustawione na 777, należy ustawić 755. Na DYNAMIChostingu konieczne jest, żeby skrypty mógł uruchamiać właściciel (php jest uruchamiane z właścicielem takim jak użytkownik FTP), oraz żeby nie było prawa do zapisu dla grupy i innych. Właśnie to daje ustawienie praw na 775.