DNS - definicja

DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa, np. forpsi.pl, może zostać zamieniona na właściwy dla niej adres IP.
 

DNS to również złożony system komputerowy oraz prawny umożliwiający rejestrację nazw domen internetowych oraz ich powiązanie z adresami IP. System realizuje też bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.