Adres IP

Jest to adres komputera w sieci INTERNET jednoznacznie go określający. Składa się z czterech liczb z przedziału od 1 do 254. Przykładowy adres komputera to 192.168.10.12. W celu łatwiejszego zapamiętania adresy IP są przeważnie tłumaczone na adresy domenowe.