CGI

Rozszerzenie oprogramowania przesyłającego strony przy pomocy protokołu HTTP (np. Apache) pozwalające na uruchomienie dodatkowego programu po stronie serwera (przeciwnie do PHP) i przesłanie wyniku jego działania w postaci strony www. Program może być napisany w dowolnym języku programowania (interpreter tego języka musi być dostępny na serwerze) np. TCL, PERL. Program musi generować pełną odpowiedź serwera www.