Hosting

Jest usługą udostępniania serwerów klientom, przez firmy będące dostawcami usług internetowych. Klienci mogą utrzymywać swój serwis WWW i skrzynki poczty elektronicznej na serwerze wirtualnym lub dedykowanym. Oferty różnią się przede wszystkim zawartością pakietu usług dla określonego serwera.