Domena

Komputery w sieci INTERNET rozpoznawane są przy pomocy adresów IP. Cyfrowa postać tych adresów utrudnia ich zapamiętywanie przez ludzi. W tym celu powstał system adresowania domenowego. Adres domenowy tworzony jest ze słów oddzielanych znakiem "." i możemy w nim wyróżnić nazwę domeny i nazwę konkretnego komputera w sieci. I tak np. w adresie:
www.forpsi.pl możemy wyróżnić "www" jako nazwę komputera (w tym przypadku serwera) oraz "forpsi.pl" jako domenę. Jak widać domeny grupują nazwy komputerów.


Adres domenowy należy czytać od prawej strony do kropek, tzn. w powyższym przykładzie domeną główną jest ".pl" czyli domena oznaczająca Polskę . Następnie możemy wyróżnić domenę ".forpsi", która jest poddomeną domeny ".pl", czyli należy do grupy domen ".pl". Ostatnia jest nazwa serwera "www".

Aby posiadać własną domenę np.:mojafirma.pl należy zarejestrować ją u operatora Internetu. Rejestracja domeny przeważnie wiąże się z opłatą za jej prowadzenie u danego operatora, Szczegółów należy szukać w cennikach.


Oprócz domen określających państwa takich jak: .pl, .au, .us, istnieją jeszcze domeny określające działalność takie jak:
.net - firmy związane z siecią internet
.org - organizacje
.com - firmy komercyjne
.mil - wojsko
.gov - rządy
oraz domeny mieszane określające i kraj i rodzaj działalności - np.: .gov.pl, .com.pl, .org.pl


Należy pamiętać, że nazwa domeny grupującej np. ".pl" nie musi oznaczać, że dany komputer znajduje się w Polsce. Komputer może znajdować się w dowolnym miejscu globu, gdyż nazwa domenowa tłumaczona jest na jego adres IP i w ten sposób jest on odnajdywany. Dzięki temu możliwe jest przypisanie wszystkich komputerów w filiach firmy na całym świecie do jednej domeny np.: .firma.com.pl. Jedyny warunek, to posiadanie stałego adresu IP i łącza do sieci INTERNET.