Instalacja yum w systemie Centos 4

W standardowej instalacji systemu jest dostępny menadżer pakietów - RPM. Posiada on wiele zalet jednak nie umożliwia instalacji pakietu wraz z zależnościami. Dlatego też powstał dodatkowy program do zarządzania pakietami yum

Aby go zainstalować (za pomocą rpm) należy najpierw zdobyć wszystkie niezbędne zależne pakiety. Lista dostępnych pakietów dla dystrybucji Centos 4 jest dostępna na stronie http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/

W kolejnych krokach instalacji wykonujemy następujące operacje:

1. Tworzymy katalog, w którym będziemy przechowywać pliki niezbędne do instalacji

mkdir /root/install

2. Zmieniamy aktualny katalog

cd /root/install

3. Za pomocą polecenia wget (jest dostępne w standardowej instalacji) ściągamy niezbędne pakiety zależne (wersje pakietów były aktualne w dniu tworzenia tego artykułu - możliwe, że w momencie jego czytania, w repozytorium dystrybucji CentOS 4.4 są już dostępne wersje nowsze). W razie potrzeby uaktualnienia pakietu rpm proszę pobrać i zainstalować pakiet z adresu http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/rpm-4.3.3-22_nonptl.i386.rpm

wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/libxml2-python-2.6.16-10.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/python-elementtree-1.2.6-5.el4.centos.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/python-urlgrabber-2.9.8-2.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/rpm-python-4.3.3-22_nonptl.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/sqlite-3.3.6-2.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/sqlite-devel-3.3.6-2.i386.rpm

4. Instalujemy ściągnięte pakiety

rpm -Uvh ./*.rpm

5. Po zakończeniu instalacji pobieramy pakiet yum-a

wget http://mirror.centos.org/centos/4/apt/i386/RPMS.os/yum-2.4.3-3.el4.centos.noarch.rpm

6. Następnie go instalujemy

rpm -Uvh yum-2.4.3-3.el4.centos.noarch.rpm

7. Inicjalizujemy zainstalowany pakiet poleceniem

yum makecache

Instalacja jest gotowa i możemy za pomocą yum-a instalować oprogramowanie. Przykładowo aby zainstalować Midnight Commandera należy wydać komendę:

yum install mc

Aby zainstalować PHP5 oraz inne dodatkowe oprogramowanie niedostępne w podstawowym repozytorium, należy skorzystać z repozytorium CentOS Plus (http://mirror.centos.org/centos/4.4/apt/i386/RPMS.centosplus/). Wykonuje się to przez dodanie przełącznika --enablerepo=centosplus:

yum --enablerepo=centosplus install xxxxx

gdzie xxxxx jest nazwą pakietu w tym repozytorium.

Więcej informacji o rpm i yum jest w dokumentacji, dostępnej po wydaniu poleceń:

man rpm
man yum