Dopuszczenie pasywnych portów dla FTP

Dopuszczenie pasywnych portów dla FTP na wirtualnym serwerze (VPS) Windows 2003 server z włączonym firewallem:

Kolejne kroki które trzeba podjąć po zalogowaniu się do terminala serwera:

 1. Dopuszczenie edycji Metabase`y
  a. Otwieramy IIS Microsoft Management Console (MMC).
  b. Prawym przyciskiem myszy klikamy na Local Computer
  c. Wybieramy Properties.
  d. Zaznaczamy Enable Direct Metabase Edit checkbox .
  e. Zatwierdzamy
 2. Konfiguracja zakresu pasywnych portów za pomocą skryptu ADSUTIL
  a. Klikamy Start, Run, wpisujemy cmd
  b. Zmieniamy katalog komenda cd c:InetpubAdminScripts
  c. Wpisujemy i uruchamiamy:
  adsutil.vbs set /MSFTPSVC/PassivePortRange "5500-5520"
  d. Restartujemy serwer FTP
   
 3. Dopuszczenie własciwych portow na firewallu
  a. Klikamy Start, Run, wpisujemy cmd
  b. Wpisujemy i uruchamiamy:

  FOR /L %I IN (5500,1,5520) DO netsh firewall add portopening TCP %I "Passive FTP"%I