Lista dopuszczonych portów

Lista dopuszczonych protokołów, portów do użytku na wirtualnym serwerze (VPS)

tcp 20 (ftp-data)
tcp 21 (ftp)
tcp 22 (ssh)
tcp 25 (smtp)
tcp 53 (dns)
tcp 80 (http)
tcp 110 (pop3)
tcp 143 (imap4)
tcp 443 (https)
tcp 465 (smtps)
tcp 989 (ftps-data)
tcp 990 (ftps)
tcp 993 (imaps)
tcp 995 (pop3s)
tcp 1433 (ms-sql-s)
tcp 1723 (pptp)
tcp 3306 (mysql)
tcp 3389 (ms-terminal)
tcp 4643 (vps power panel)
tcp 5432 (postgresql)
tcp 8443 (plesk)

udp 53 (dns)
udp 1194 (openvpn)
udp 1434 (ms-sql-m)
gre
icmp (ping)W przypadku potrzeby użycia innych portów należy zamówić fizyczny serwer dedykowany.

Feedback

3
FORPSI ARUBA (10/9/2018 at 1:06 PM)