które rekordy DNS można edytować dla usługi „Pakiet”.

 Aby strona internetowa i adresy e-mail w Twojej domenie działały, zwykle potrzebne są następujące 3 rekordy DNS: 
  • domena.tld    A      81.2.19x.xxx (81.2.19x.xxx to adres IP serwera na którym znajduje się twój hosting)
  • *.domena.tld  CNAME  domena.tld (zamiast * (gwiazdki) można użyć www)
  • domena.tld    MX     10 mxavas.forpsi.com 

Dzięki usłudze "Pakiet" ustawimy dla Ciebie wymagane wpisy w konfiguracji domeny . 

Dla wszystkich Pakietów (z wyjątkiem pakietu EMAIL) domena drugiego rzędu (domain.tld) oraz subdomena www (www.domain.tld) powinny wskazywać na nasz serwer hostingowy. Zalecamy, aby nie zmieniać tych rekordów. 

W przypadku Pakietu EMAIL nie zalecamy zmiany lub usuwania rekordu MX wskazującego na nasz serwer pocztowy. Możliwe jest również dodawanie i zmiana rekordów o niższym priorytecie (wyższy numer przed nazwą serwera pocztowego). 

W przypadku zmiany rekordów DNS domeny zarejestrowanej w ramach usługi "Pakiet" nie ponosimy odpowiedzialności za brak funkcjonalności usługi.