Niedostępność Linux VPS po aktualizacji przez yum

 
   W przypadku starszych VPS, jeśli pakiet initscripts zostanie zaktualizowany, a serwer zostanie ponownie uruchomiony, sieć nie zostanie zainicjowana. Dostęp do serwera jest wtedy możliwy tylko przez PowerPanel.
Jest tylko jedno rozwiązanie. Konieczne jest dodanie określonego ciągu do konfiguracji VPS i zrestartowanie VPS.  Mogą to zrobić tylko administratorzy węzła sprzętowego (serwera hosta). Dlatego należy zgłosić taką potrzebę przez formularz kontaktowy (autoryzowane zgłoszenie do działu technicznego).