Jak zmienić właściciela domeny?

Celem zmiany właściciela domeny, widocznego w polu Abonent/Owner/Registrant przy poleceniu WHOIS należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta wybrać z menu bocznego Domeny.

Następnie należy wybrać Cesja domeny na środku strony:

Uwaga: Przed rozpoczęciem zmiany danych właściciela, upewnij się, czy istnieje kontakt z jego danymi w zakładce Kontakty. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcją dodawania kontaktu.

Na stronie należy wykonać kolejne kroki:
  1. Wprowadzić nazwę domeny
  2. Kliknąć Uzupełnij dane właściciela domeny
Jeśli nowy właściciel posiada własne konto klienta na portalu Forpsi.pl proszę w polu Nowy właściciel pozostawić opcję spoza konta i uzyskać od nowego właściciela dane kontaktu, które mają zostać wprowadzone, w tym ID kontaktu zawierające te dane.
Jeśli nowy właściciel będzie korzystał z konta na którym jest obecnie domena, proszę w polu Nowy właściciel wybrać opcję w ramach konta, a następnie wybrać z listy kontakt.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku Generuj wniosek, zobaczymy wtedy podgląd wydruku. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, drukujemy dokument, a następnie podpisujemy przez starego i nowego właściciela domeny (w przypadku firmy, należy także dodać pieczątkę firmy).

Ostatnim krokiem jest wysłanie skanu podpisanego dokumentu do Działu Domen przy pomocy autoryzowanego zgłoszenia.