Aktywowanie PHP 5.4

W związku z nadchodzącą aktualizacją usług z natywną wersją PHP starszą niż 5.4, udostępniliśmy możliwość przetestowania działania Państwa stron pod wersją 5.4.

Aby tego dokonać, należy w lokalizacji w której znajdują się pliki strony, utworzyć lub zmodyfikować (jeśli już istnieje) plik o nazwie .htaccess, oraz dodać do niego (na końcu jeśli istnieją inne wpisy) następujący wpis:

AddHandler application/x-httpd-php54 .php

Od tego momentu dana strona powinna działać pod kontrolą PHP 5.4.
Aby sprawdzić czy tak faktycznie jest mogą Państwo utworzyć plik o nazwie phpinfo.php z następującą zawartością:

<?php
phpinfo();
?>


Po zapisaniu na serwerze takiego pliku, mogą Państwo otworzyć stronę http://twoja-strona.pl/phpinfo.php - gdzie zamiast twoja-strona.pl powinni Państwo podać adres swojej strony. Po otworzeniu wyżej wymienionego adresu w przeglądarce, powinni Państwo ujrzeć stronę informacyjną z parametrami PHP. W pierwszej części powinna wyświetlić się linia:

PHP Version X.X.XX

Jeżeli wyświetli się wersja 5.4 to znaczy iż operacja została przeprowadzona poprawnie i mogą Państwo przetestować działanie swojej strony pod tą nową wersją.

Uwaga!
Jeżeli po aktualizacji PHP zaistnieje potrzeba skorzystania ze starszych wersji parserów konieczne będzie wprowadzenie do pliku .htaccess następujących wpisów:

Wersja 5.3:
AddHandler application/x-httpd-php53 .php

Wersja 5.2
AddHandler application/x-httpd-php52 .php

Domyślnie nie planujemy udostępniać już wersji PHP 4.4.9. W uzasadnionych przypadkach, na okres przejściowy wersja ta będzie mogła być udostępniona po konsultacji pod adresem admin@forpsi.pl

Zalecamy jednak pozostanie po migracji przy podstawowej wersji PHP 5.4 (czyli bez dodatkowych wpisów w .htaccess).