Planowane zawieszenie systemu rejestracji domen .EU przez EURid w dniach 13 do 15-ty września 2014r.

Planowane zawieszenie systemu rejestracji domen .EU przez EURid w dniach 13 do 15-ty września 2014r.

W terminie od 13 września 2014 od godz. 00:00 do 15 września do godz. 09:00 będzie miała miejsce planowana przerwa w dostępie do rejestrów centralnego rejestratora EURid z powodu kompletnej przebudowy interfejsu wewnętrznego (extranet). Podczas przestoju systemu nie będzie można zamawiać nowych rejestracji domeny .eu, transferować domen .eu, zmieniać lub wprowadzać jakichkolwiek zmian (DNS, generowanie auth-ID, zmiany w danych abonenta).

Po ponownym uruchomieniu systemu, w rejestrze EURid zostanie wdrożonych kilka zmian, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę.

Dla nowo zarejestrowanych domen .eu po 15 września 2014r. nastąpi zmiana w obliczaniu daty ich wygasania. Data wygasania domeny będzie liczona jako data rejestracji +  jeden rok lub kilka lat, w zależności od zamówienia.

Przykład: domena abcdefg.eu zostanie zarejestrowana w dniu 16 września 2014 roku. Data jej wygasania zostanie ustawiona na dzień 16 września 2015 roku w przypadku rejestracji na 1 rok.

W obecnym systemie rejestracji wszystkie domeny .EU posiadają datę wygasania ważności domeny ustawioną na koniec miesiąca, nawet jeżeli domena była zarejestrowana, na przykład w pierwszy dzień miesiąca.

Przykład: domena abc.eu została zarejestrowana w dniu 1 września 2014 roku. Zgodnie z aktualnymi zasadami data jej wygaśnięcia jest ustawiona na dzień 30 września 2015 roku, przy założeniu, że rejestracji dokonano na 1 rok.

Wszystkie domeny .eu zarejestrowane do dnia 15 września 2014r. będą miały nadal ustawione daty wygasania na koniec miesiąca kalendarzowego, w ktorym zostały zarejestrowane.

Dla nowo rejestrowanych domen, od 15-go września 2014r., będzie obowiązywać nowy system ustalania daty ich wygasania, czyli data rejestracji + 1 rok lub więcej w zależności od zamówienia.


W nowym systemie będzie możliwe ustawienie statusu "SUSPENDED" da domeny .eu. Stan ten zostanie ustawiony w rejestrze domen bezpośrednio przez głównego rejestratora - EURid, jeśli wobec domeny zostanie wszczęte postępowanie sądowe, zostanie ujawniony PHISHING w tej domenie bez rozwiązania problemu lub informacje kontaktowe właściciela nie są aktualne. Status domeny SUSPENDED będzie można zamówić za naszym pośrednictwem.

(Uwaga. Poprawność danych kontaktowych domeny .EU może zostać zweryfikowana w www.eurid.eu. W razie potrzeby skontaktuj się z działem domen).

Automatyczne zarządzanie obsługą domen .eu powinno zostać przywróconew dniu 15 września 2015 o godz. 09:00. Jednak mogą pojawić się problemy techniczne w rejestrze głównym, a więc chcielibyśmy prosić naszych klientów o cierpliwość i wyrozumiałość podczas dokonywania korekt.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.