Co się stanie, jeśli nie zostanie opłacona pro forma za świadczone usługi w terminie?

Jeśli faktura proforma nie jest opłacona w terminie, data wymagalności dziesięć dni, do klienta zostaną wysłane po tym terminie dwa ostrzeżenia. Po czterech dniach po wysłaniu drugiego zawiadomienia, świadczenie usług zostanie zawieszone. Usługa będzie ponownie świadczona dopiero po uiszczeniu wszystkich należności na nasze konto. Płatność musi zostać uiszczona w pełnej kwocie i przetworzona przez system bilingowy.