Ustawienia BMC na serwerach Dell:


 Ustawienia BMC na serwerach Dell: 
 

1. Włącz serwer.

2. Gdy pojawi się ekran BMC, naciśnij tę kombinację <Ctrl-E>, aby wejść do menu .

3. W menu BMC wybierz:

PARAMETRY LAN

- tutaj ustaw adres IP, maskę, gateway

KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA (LAN)

- tutaj skonfiguruj użytkownika, który będzie miał dostęp do BMC.

4. Zapisz wprowadzone ustawienia i wyjdź.

 

Standardowo ustawiony jest adres IP 192.168.0.120 (użytkownik root  i hasło calvin).

Ustawienia BMC mogą być również edytowane za pomocą oprogramowania OpenManage Systems Management, nawet bez restartu serwera. 

 

 

Przykładowe ustawienie przekierowania portu szeregowego w BIOS-ie (serwery DELL):

- Ma ona zastosowanie przy korzystaniu z konsoli poprzez SOL proxy (Serial Over LAN).

Np. w serwerach 1950, R210 należy ustawić w BIOS-ie port szeregowy COM2. Więcej informacji znajdziesz w pomocy dotyczącej konkretnego systemu BIOS. Taka konfiguracja powoduje, że będzie możliwe uzyskanie dostępu do systemu BIOS przy użyciu BMC i konsoli tekstowej systemu.