Jak potwierdzić e-mail z Tucows po wprowadzonych zmianach we WHOIS? (domeny światowe)

Wiadomość potwierdzającą zmianę kontaktu jest wysyłana do Państwa mailowo z adresu domain@forpsi.pl,
a jej treść to:

"Please validate your domain name(s) as soon as possible"

W wiadomości e-mail, będzie widoczny link do adresu URL. Należy go kliknąć, a następnie kliknąć w pole wyboru z tekstem
"I agree to the domain name Terms and Conditions". Następnie należy potwierdzić komunikat poprzez przycisk "Submit" - patrz zdjęcie poniżej:
Po potwierdzeniu otrzymanego e-maila na ekranie pojawi się następujący komunikat: