Ustawienie autorespondera

Autoresponder pozwala na zdefiniowanie automatycznej odpowiedzi na adresy e-mail, które do nas docierają. Autoresponder skojarzony jest z wybranym użytkownikiem. Poprzez przycisk "Odczytaj"(2) możesz po wybraniu użytkownika (1) sprawdzić aktualną treść autorespondera (4). Zaleca się przed wprowadzeniem nowych tekstów sprawdzić, czy użytkownik nie posiada już wpisanej treści. Zapisanie danych odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku zatwierdź (3) i nadpisuje poprzednią treść autorespondera.