Okres testowy serwera

W lipcu 2013 r. udostępniliśmy okres testowy dla usług z działu hosting.

Teraz po zamówieniu usługi klient otrzyma oprócz pro formy dane dostępowe do serwera.
Usługa będzie dostępna przez 18 dni. Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana system automatycznie zablokuje serwer, by po 60 dniach całkowicie go wykasować.

Okres abonamentowy naliczany będzie od zakończenia okresu testowego.